ფინანსური ოფისი

აუდიტორული კომპანია ფინანსური  ოფისი წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე პროგრესულ ბრენდს ბიზნესის აღრიცხვიანობისა და მონიტორინგის ბაზარზე, რომელიც დააფუძნა პროფესიონალ მენეჯერთა გუნდმა შპს „ბიზნეს ადმინისტრირების მხარდაჭერის ცენტრის“ ბაზაზე.
მომსახურება ვრცელდება: საბუღალტრო, საგადასახადო და მმართველობითი აღრიცხვის კუთხით  და მოიცავს აღრიცხვიანობის მონიტორინგს.
აუდიტორული კომპანია ფინანსური ოფისი ეწევა მომხმარებლის საქმიანიობის სპეციფიკაზე მორგებულ მომსახურებას, რომლის უზრუნველყოფას ახდენს მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილების მქონე პროფესიონალ აუდიტთა, იურისტთა და ექსპერტ-ბუღალტერთა გუნდი.


ფინანსური ოფისი 
განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს მომსახურების ხარისხს და მომხმარებლების კმაყოფილების დონის მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნებას, რაც აადვილებს კლიენტებთან გრძელვადიანი და სტაბილური ურთიერთობების ჩამოყალიბების პროცესს.

სართული: 4

A421, A422,C423,C421

2193011

http://fino.ge/

facebook

twitter

gmail