პოჟმასტერი

შპს „პოჟმასტერი“ დაარსდა 2018 წელს. მისი უმთავრესი მიზანია უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. იგი ახორციელებს ცეცხლმაქრებისა და სახანძრო ინვენტარის შემოტანა-გაყიდვას.

სართული: 3

C310

+995 591 069 222

https://www.pozhmaster.ge/

facebook

twitter

gmail