კავკასფარმა

კავკასფარმა ანხორციელებს ფარმაცევტული და კოსმეტიკურ გამაჯანსაღებელი ხასიათის პროდუქციის რეგისტრაციასა და ექსკლუზიურ შემოტანას უცხოეთიდან (რუსეთიდან, უკრაინიდან) და მის რეალიზაციას.   

სართული: 3

A321

595 00 12 05

https://caucaspharm.wordpress.com/

facebook

twitter

gmail