ნანა ხარაძე

ნანა ხარაძე
მთავარი ბუღალტერი

ნანა ხარაძე - სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრ ქარვასლას მთავარი ბუღალტერი 2008 წლის იანვრიდან. ქარვასლაში მოსვლამდე, ნანა მუშაობდა მთავარი ბუღალტრის პოზიციაზე ისეთ კომპანიებში, როგორებიცაა: კორპორაცია ქართული ღვინო, აი სი არი, სუპერი, ახალი პროდუქტი და სხვ. დამთავრებული აქვს საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.