გიორგი ჯებირაშვილი

გიორგი ჯებირაშვილი
დირექტორი

გიორგი ჯებირაშვილი - სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრ ქარვასლას ადმინისტრაციის დირექტორი.