თეონა სიხარულიძე

თეონა სიხარულიძე
გაყიდვების მენეჯერი

თეონა სიხარულიძე - სავაჭრო ბიზნეს ცენტრ ქარვასლას გაყიდვების მენეჯერი 2015 წლის მაისიდან. ქარვასლაში მოსვლამდე თეონა მუშაობდა სამშენებლო კომპანიისა და უძრავი ქონების კომპანიის დირექტორის პოზიციებზე. აგრეთვე, ბიზნეს ცენტრის მენეჯერის პოზიციაზე.  თეონა სიხარულიძე წარმოადგენს საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების გამგეობის წევრს. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი. სწავლოდა ადამიანური რესურსების მენეჯმენტს ბიზნეს ტრეინინგების ასოციაციაში.