ზურაბ შავლაყაძე

ზურაბ შავლაყაძე
გენერალური დირექტორი

ზურაბ შავლაყაძე -  2012 წლის სექტემბრიდან წარმოადგენს სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრ ქარვასლას გენერალურ დირექტორს. ქარვასლაში მოსვლამდე ზურაბს ეკავა Procredit Bank - ის  გორის ფილიალის დირექტორის პოზიცია. 2001 წლიდან  2012 წლამდე  მუშაობდა Procredit Bank-ში, მათ შორის 9 წლის განმავლობაში მმართველ პოზიციებზე. ფლობს კომერციისა და მარკეტინგის მაგისტრის ხარისხს ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. დამთავრებული აქვს პროკრედიტ ბანკის აღმოსავლეთ ევროპის აკადემია. ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.