ქეთევან ჯორბენაძე

ქეთევან ჯორბენაძე
მთავარი იურისტი

ქეთევან ჯორბენაძე -  2014 წლის იანვრიდან წარმოადგენს სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრ ქარვასლას იურიდიული სამსახურის უფროსს. ქარვასლაში მოსვლამდე მუშაობდა შპს "რეილვეი ფროფერთი მენეჯმენტი" -ის იურისტად. ქეთი ფლობს სამართლის მაგისტრის ხარისხს (LLM)  გერმანიის პოცდამის უნივერსიტეტიდან.